KURZY - ŠKOLENÍ

Kurzy absolvované v rámci celoživotního vzdělávání:

 • Myoskeletální medicína - diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy dle prof. Lewita - měkké a mobilizační techniky  (školitel V. Bortlíková)
 • Spiraldynamik - švýcarský koncept  (L. Kazmarová)
 • Refreš kurz spirální dynamiky - Temporomandibulární skloubení  (L. Kazmarová)
 • Shiatsu - japonská tlaková masáž  (J. Pletánek)
 • R. Brunkow - soubor cvičení vycházející z vývojové kineziologie  (PhDr. I. Špringrová, PhD.)
 • Mc. Kenzie v kontextu centrované postury  (PaeDr. P. Švejcar)
 • Stabilizace páteře - vyšetření a práce s hlubokým stabilizačním systémem  (PhDr. A. Herbenová)
 • Biostimulační laseroterapie - využití laseru v práci fyzioterapeuta  (prim. MUDr. E. Drápelová)
 • Metoda L. Mojžíšové - koncept vhodný nejen pro ženy s funkční ženskou sterilitou  (H. Volejníková)
 • Kineziotaping - tejpování barevnými páskami ovlinvňující funkci svalů a kloubů  (Bc. K. Štědrák)
 • Mc Kenzie - část D - novozélandský koncept nejen pro pacienty s vyhřezlou ploténkou  (E. Nováková, Dip. MDT; Sara E. Luetchford, Dip. MDT; Grant Watson Dip. MDT senior instruktor MII)
 • DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace, část D - cvičení ve vývojových řadách  (Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)
 • Taping - stabilizace kloubů pomocí pevných tejpovacích pásků  (S. Flandera)
 • Jóga v rehabilitaci  (Clive Farrelly, DC)
 • Komplexní terapie pletence ramenního  (Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie triger pointů  (Mgr. Petr Bitnar)

Školení absolvované v rámci pregraduálního studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně:

 • Základy Vojtovy metody - reflexní lokomoce dle prof. Vojty

Rehafir - soukromá praxe
Holubova 713
530 03 Pardubice

více informací..
mapa..

IČ: 76514200

TEL. OBJEDNÁVKY:

fyzioterapie:
777 551 059

masáže:
774 339 225
kurz metody L. Mojžíšové


Rehafir - fyzioterapie - Mgr. Jana Jedličková a kol.
 
© 2020 rehafir.cz, Všechna práva vyhrazena •